CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI ADKAR

 

GIỚI THIỆU

Học viện ADKAR – Thúc đẩy người trẻ
Nơi thúc đẩy giới trẻ thật sự khám phá được giá trị bản thân, phân định ơn gọi, xây dựng lộ trình để hướng đến sự trưởng thành toàn diện, cam kết hành động và sống theo Sứ Vụ bản thân được Chúa trao ban cho mỗi người.

Học viện ADKAR – Đồng hành người trẻ
Nơi cam kết đồng hành với người trẻ xây dựng và củng cố Đức Tin cho người trẻ thông qua việc Đào Tạo, Huyến Luyện, Kèm Cặp, Rèn Luyện kỹ năng sống hướng đến các giá trị sống, trở thành Chứng Nhân Tình Yêu theo Gương Chúa Giêsu.

Học viện ADKAR- Kết nối người trẻ
Nơi gặp gỡ, trao đổi  giữa người trẻ với các giảng viên (Trainer), huấn luyện viên (Coach), Cố Vấn Đồng Hành (Mentor) thông qua các giao thức tương tác công nghệ trực tuyến hiện đại, các chương trình đào tạo, huấn luyện chuẩn mực trên toàn cầu. 

SỨ MẠNG

Giúp các bạn trẻ phân định ơn gọi, định hướng cho sự trưởng thành toàn diện cho giới trẻ với 5 khía cạnh cốt lõi:

Awareness

01

Nhận thức – Đức Tin

Desire

02

Động Cơ theo Chúa

Knowledge

03

Kiến Thức – Nhân Bản

Ability

04

Khả Năng – Kỹ Năng Sống

Reinforcement

05

Duy Trì – Thể hiện Hành Vi Sống Đạo

“Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”

(Mt 11, 25-30)