Têrêsa
Trần Diễm Châu
Giảng Viên
Đôi nét về giảng viên

Chuyên gia tư vấn, đào tạo chương trình kết nối gắn kết với bản thân, tập thể
Nguyên Phó Tổng Giám Đốc nhà máy gạch Chang Yih và Viện Đào Tạo ISM

Cô Diễm Châu có trên 30 năm giảng dạy kỹ năng sống, 17 năm tham gia dự án đào tạo của Ngân Hàng Thế Giới, trên 25 năm quản lý nhà máy/công ty thương mại/công ty dịch vụ; 
25 năm kinh nghiệm về quản lý là chất liệu giúp cô Diễm Châu có nhiều giải pháp để nói câu chuyện/vấn đề trong công việc và cuộc sống, việc xây dựng sự kết nối với tổ chức, đội ngũ, khách hàng, đồng nghiệp và đối diện với cá nhân.

Cô Diễm Châu xây dựng chương trình chuyên biệt, có tính tương tác cao, đánh giá được hiệu quả và có giải pháp áp dụng để cá nhân thực sự phát triển, nhờ 16 năm tham gia nhiều dự án đào tạo phi chính phủ: NH Thế Giới (Business Edge, Better World), dự án hợp tác công tư PPP (Chính phủ Đức – Hawa – nhà máy gỗ); và các hợp tác tư vấn các chương trình đào tạo cho Doanh Nghiệp.
Việc cập nhật kiến thức quốc tế và linh hoạt phương pháp tiếp cận để phù hợp với người tham dự là điểm cộng cho dịch vụ của cô Diễm Châu.

 Đồng thời, cô Diễm Châu có nhiều năm phục vụ các đoàn thể như Thiếu Nhi Thánh Thể, Phan Sinh. Hiện tại, cô đang cộng tác với Mục vụ Giới trẻ với vai trò là Giảng viên chia sẻ các chủ đề như Lãnh đạo Giới trẻ, Linh hoạt viên.