tre-xay-nha-gia-noi-yeu-thuong

Trẻ xây nhà – Già nối yêu thương

“Trẻ xây nhà- Già nối yêu thương” là chủ đề tĩnh tâm cho người trẻ được tổ chức tại nhà thờ Tân Phước – Saigon, mùa Vọng 2020 vừa qua. Làm thế nào để đồng hành với người trẻ trong gia đình với nhiều thay đổi, ngày càng nhanh?

mô hình tài chính cá nhân JARS

Mô Hình Tài Chính Cá Nhân JARS

JARS – Quy tắc “6 chiếc lọ” là gì? …
Chiếc lọ thứ nhất – Nhu cầu thiết yếu 55% …
Chiếc lọ thứ hai – Quỹ tài chính tự do tài chính 10% …
Chiếc lọ thứ 3 – Tài khoản giáo dục 10% …
Chiếc lọ thứ 4 – Giải trí 10% …
Chiếc lọ thứ 5 – Tiết kiệm dài hạn 10%