động viên mùa covis

ĐỘNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN COVID

  ĐỘNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN COVID SỢ… chữ ợ kéo dài là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Đó là một phản ứng tự nhiên khi ta cảm thấy nguy hiểm, Nó là bản năng sinh tồn của chúng ta. Dù can […]