Alfonse
Phạm Vũ Xuân Bằng
Giảng Viên
Đôi nét về giảng viên

Chuyên gia tư vấn/ Giảng viên cấp cao – Kỹ năng quản lý và Lãnh đạo,
Phát triển con người

Với hơn 24 năm giảng dạy các khóa chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, lãnh đạo, khai vấn, ông Phạm Vũ Xuân Bằng đã tích lũy bề dày kiến thức và kinh nghiệm phong phú để tạo sự ảnh hưởng, tương tác với con người trong việc xây dựng kỹ năng và chuyển đổi.

Ông là chuyên gia trong việc phát triển, đào tạo các khóa liên quan đến giao tiếp hiệu quả, kỹ năng thuyết trình, quản lý sự thay đổi, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, tư duy chiến lược, kỹ năng quản lý, lập kế hoạch chiến lược, quản lý thời gian và lãnh đạo, kết nối đội nhóm và cung cấp dịch vụ khai vấn doanh nghiệp.

Ông hiện là một doanh nhân thành đạt và là giảng viên của 5 tập đoàn huấn luyện đa quốc gia BTC, Vantage Partners, Tower Watson, C2C và Sewells của Úc.