Giuse Phạm Minh Nhật
Giảng Viên
Đôi nét về giảng viên

Cử nhân Marketing

Giáo xứ Hy Vọng

10 năm trong công tác tư vấn bán hàng và đào tạo bán hàng trong lĩnh vực Tài Chính – Ngân Hàng