Giuse
Nguyễn Thiên Ân
Giảng Viên
Đôi nét về giảng viên

Thạc sĩ Kinh tế

Anh Thiên Ân có kinh nghiệm 4 năm làm giảng viên đại học, 15 năm làm quản lý đào tạo, nhân sự Ngân hàng.