Phaolo
Nguyễn Anh Tuấn
Giảng Viên
Đôi nét về giảng viên

Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
Cử nhân Luật Kinh Tế

Giảng viên Anh Tuấn có hơn 11 năm kinh nghiệm về Quản lý Nhân sự, Phát triển con người trong các ngành khác nhau (Sản xuất, Tư vấn, Dịch vụ, Bán lẻ)
Các khóa học đã chia sẻ:
1. Tư duy phát triển
2. Thông minh cảm xúc
3. Phát triển đội ngũ
4. Khai vấn (Coaching) cho Quản lý
5. Chuyên môn về Nhân sự