Những câu hỏi thường gặp

 

Tổng quát

Click vào mục đăng ký ở đầu trang, hoặc click vào link sau để đăng ký tài khoản:

adkar.com.vn/wp-login.php?action=register

Sau khi đã đăng ký tài khoản, chọn khóa học mình muốn đăng ký vào chọn nút “Đăng Ký Học”